BioAct Prime (Bayer)

Decis Evo (Bayer)

Decis Expert (Bayer)

Flipper (Bayer)

Movento O Tec (Bayer)

Movento Gold (Bayer)

Requiem Prime (Bayer)

Sivanto Prime (Bayer)